یکشنبه ۰۷ شهریور ۱۴۰۰
در پی شدت‌گرفتن بی‌سابقۀ کرونا صورت گرفت:


یکشنبه ۰۷ شهریور ۱۴۰۰
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:


شنبه ۰۶ شهریور ۱۴۰۰
بهره‌‌ برداری از بیمارستان امام حسین (ع) از اولویت‌های دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه است