شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱
در دیدار رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان با رئیس بیمارستان امام حسین(ع) مطرح شد:


چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱
دکتر تدین رئیس بیمارستان امام حسین(ع) خبر داد:


سه‌شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱
دکتر تدین رئیس بیمارستان امام حسین(ع) خبر داد:


سه‌شنبه ۰۸ شهریور ۱۴۰۱
انتشار گزارش شش ماهه سنجش رضایتمندی بیماران:


شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
در حاشیه سفر رئیس سازمان اورژانس کشور به تربت حیدریه: